De ROM Regio Utrecht versterkt de economische structuur van de Regio Utrecht en richt zich hierbij op de thema’s uit de REA; toekomst bestendige leefomgeving, gezonde mensen en digitalisering. Zij doet dit door ondersteuning van het bedrijfsleven en het ecosysteem in de regio om het innovatieve vermogen van de regio te versterken en om via deze weg de welvaart en het welzijn in de regio blijvend te vergroten.

De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem. De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema’s van de Regionaal Economische Agenda (REA). Hierbij wordt op hoofdlijnen een onderscheid gemaakt naar de 3 thema’s uit de REA:

Toekomstbestendige leefomgeving

energietransitie
circulaire economie
duurzame mobiliteit
klimaatadaptatie

Gezonde mensen

preventie
sociale innovatie
 voeding & gezondheid
life sciences

Waardevolle digitalisering

datagedreven innovatie
digitale inclusiviteit
media- & datawijsheid

De REA is kaderstellend voor de activiteiten van de ROM. Door de uitgangspunten uit de REA, zowel nu als in de toekomst, kaderstellend te maken is ook de richting van de ROM toekomstvast en gekoppeld aan de REA. Hiernaast kan de ROM ondersteunen bij de realisatie van maatschappelijke (transitie) opgaven door partijen en financiering bij elkaar te brengen. De REA is kader stellend voor de activiteiten van de ROM.

Innoveren

Het team innoveren richt zich primair op ondersteuning van het innovatieve MKB bij opstellen, verbeteren en uitvoeren van hun bedrijfsplannen. De ondersteuning vanuit de ROM moet leiden tot meer bedrijven die in staat zijn hun plannen te realiseren en daarmee (door) te groeien. Dit doet zij in alle fases van ontwikkeling van de bedrijven die zij bedient. Dit kunnen dus eerste fase start-ups zijn, maar zeker ook scale-ups en doorgroei bedrijven.

Binnen het team worden tevens projecten ondersteund en aangejaagd die passen binnen de uitgangspunten van de Regionaal Economische Agenda (REA) en waarvoor een marktpartij de hulp van de ROM bij de ontwikkeling heeft gevraagd. Denk hierbij aan verzoeken vanuit de markt om woonwijken aan te kunnen sluiten op stadsverwarming, autodelen waar de parkeernorm een eigen auto onmogelijk maakt, etc. etc.

Investeren

Binnen het ROM Investeringsfonds worden de financierings- en investeringsaanvragen behandeld van innovatieve MKB-ers behandeld en wordt de investeringsportefeuille van het fonds strak gemonitord. Het fondsmanagement voert deze activiteiten zowel uit voor het “hoofdfonds” als voor het POC-fonds en eventuele toekomstige fondsen.

Het ROM Investeringsfonds kent nadrukkelijk een revolverend karakter en richt zich daarom op bedrijven in de doorgroeifase van hun ontwikkeling (TRL 6-9) terwijl het POC-fonds zich zal richten op bedrijven in een vroegere fase (TRL 4-6). Dit betekent dat er een kleine overlap ontstaat voor bedrijven in TRL fase 6. Dit doen we omdat bij nader inzien de fases moeilijk met een harde lijn te trekken zijn en omdat er voldoende ruimte voor flexibiliteit moet zijn voor de markt. Binnen het ROM investeringsfonds worden beperkte risico’s aanvaard teneinde het revolverende karakter te kunnen waarborgen. Voor financieringen vanuit het POC-fonds kan een hoger risico worden aanvaard omdat de eis voor revolvering ontbreekt.

Internationaliseren

De werkzaamheden van het team Internationaliseren bestaan uit handelsbevordering van regionale bedrijven enerzijds en acquisitie van buitenlandse bedrijven en bedrijfsinvesteringen anderzijds. Dit betekent het adviseren en begeleiden van regionale bedrijven bij het zoeken en ontwikkelen van hun exportmarkten en exportmogelijkheden enerzijds en anderzijds het promoten van de Regio Utrecht als aantrekkelijke vestigings- en investeringsregio voor het internationale bedrijfsleven. Dit doet het team door in de regio de behoefte te orkestreren rond handelsmissies, door zichtbaar te zijn op beurzen en door met bestaande partners en reeds gevestigde bedrijven te zoeken naar nieuwe contacten en mogelijkheden.

De ROM Regio Utrecht versterkt de economische structuur van de Regio Utrecht en richt zich hierbij op de thema’s uit de REA; toekomst bestendige leefomgeving, gezonde mensen en digitalisering. Zij doet dit door ondersteuning van het bedrijfsleven en het ecosysteem in de regio om het innovatieve vermogen van de regio te versterken en om via deze weg de welvaart en het welzijn in de regio blijvend te vergroten.

De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem. De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema’s van de Regionaal Economische Agenda (REA). Hierbij wordt op hoofdlijnen een onderscheid gemaakt naar de 3 thema’s uit de REA:

Toekomstbestendige

leefomgeving

 energietransitie
• circulaire economie
• duurzame mobiliteit
• klimaatadaptatie

Gezonde mensen

 preventie
• sociale innovatie
• voeding & gezondheid
• life sciences

Waardevolle

digitalisering

 datagedreven innovatie
• digitale inclusiviteit
• media- & datawijsheid

Innoveren

Het team innoveren richt zich primair op ondersteuning van het innovatieve MKB bij opstellen, verbeteren en uitvoeren van hun bedrijfsplannen. De ondersteuning vanuit de ROM moet leiden tot meer bedrijven die in staat zijn hun plannen te realiseren en daarmee (door) te groeien. Dit doet zij in alle fases van ontwikkeling van de bedrijven die zij bedient. Dit kunnen dus eerste fase start-ups zijn, maar zeker ook scale-ups en doorgroei bedrijven.

Binnen het team worden tevens projecten ondersteund en aangejaagd die passen binnen de uitgangspunten van de Regionaal Economische Agenda (REA) en waarvoor een marktpartij de hulp van de ROM bij de ontwikkeling heeft gevraagd. Denk hierbij aan verzoeken vanuit de markt om woonwijken aan te kunnen sluiten op stadsverwarming, autodelen waar de parkeernorm een eigen auto onmogelijk maakt, etc. etc.

Investeren

Binnen het ROM Investeringsfonds worden de financierings- en investeringsaanvragen behandeld van innovatieve MKB-ers behandeld en wordt de investeringsportefeuille van het fonds strak gemonitord. Het fondsmanagement voert deze activiteiten zowel uit voor het “hoofdfonds” als voor het POC-fonds en eventuele toekomstige fondsen.

Het ROM Investeringsfonds kent nadrukkelijk een revolverend karakter en richt zich daarom op bedrijven in de doorgroeifase van hun ontwikkeling (TRL 6-9) terwijl het POC-fonds zich zal richten op bedrijven in een vroegere fase (TRL 4-6). Dit betekent dat er een kleine overlap ontstaat voor bedrijven in TRL fase 6. Dit doen we omdat bij nader inzien de fases moeilijk met een harde lijn te trekken zijn en omdat er voldoende ruimte voor flexibiliteit moet zijn voor de markt. Binnen het ROM investeringsfonds worden beperkte risico’s aanvaard teneinde het revolverende karakter te kunnen waarborgen. Voor financieringen vanuit het POC-fonds kan een hoger risico worden aanvaard omdat de eis voor revolvering ontbreekt.

Internationaliseren

De werkzaamheden van het team Internationaliseren bestaan uit handelsbevordering van regionale bedrijven enerzijds en acquisitie van buitenlandse bedrijven en bedrijfsinvesteringen anderzijds. Dit betekent het adviseren en begeleiden van regionale bedrijven bij het zoeken en ontwikkelen van hun exportmarkten en exportmogelijkheden enerzijds en anderzijds het promoten van de Regio Utrecht als aantrekkelijke vestigings- en investeringsregio voor het internationale bedrijfsleven. Dit doet het team door in de regio de behoefte te orkestreren rond handelsmissies, door zichtbaar te zijn op beurzen en door met bestaande partners en reeds gevestigde bedrijven te zoeken naar nieuwe contacten en mogelijkheden.

Contact

info@romregioutrecht.nl

Euclideslaan 1
3584 BL Utrecht

085 022 13 44

x